Objednávky 2020

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
09/2020

CBS spol, s.r.o.

Kniha Prievidza a okolie z neba v počte 30 ks. 2.4.2020
08/2020

PASSK – Ing. Anton Katrena

Vypracovanie projektovej dokumentácie „Oddychová zóna – altánok“ 17.3.2020
07/2020

Abix, s.r.o.

HP do tlačiarne 7.3.2020
06/2020

HRIKO reklamná spoločnosť

označenie priestoru monitorovaného kamerovým systémom: 3 ks formát A5 11.2.2020
05/2020

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Nevidzany v konečnej sume 120,- €ur 11.2.2020
04/2020

National Pen

Propagačný materiál: 50 ks ohybných lámp s magnetom s logom obce Nevidzany 11.2.2020
03/2020

VEPOS, s.r.o.

Odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu 30.1.2020
02/2020

CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

Formuláre a matričné doklady 16.1.2020
01/2020

Esta plus, s.r.o.

Práce montážnou plošinou pri údržbe verejného osvetlenia obce v roku 2020 7.1.2020