Objednávky 2020

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
02/2020

CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

Formuláre a matričné doklady 16.1.2020
01/2020

Esta plus, s.r.o.

Práce montážnou plošinou pri údržbe verejného osvetlenia obce v roku 2020 7.1.2020