Objednávky 2019

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
1/2019

Esta plus, s.r.o.

Demontáž vianočnej výzdoby, výmena 2 ks žiariviek na verejnom osvetlení. 7.1.2019