Objednávky 2018

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
9/2018  HRIKO reklamná spoločnosť   Tabuľa 3ks „zákaz odhadzovania odpadkov“   7.3.2018
8/2018  Obec Kostolná Ves   Preprava zamestnanca Obecného úradu Nevidzany na školenie poriadané RVC Nitra  21.2.2018
20180634  Wolters Kluwer s. r. o.  Nové pravidlá ochrany osobných údajov - podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR, KNI1167 - Tlačená kniha  8.2.2018
6/2018  Esta plus s.r.o.   Práce montážnou plošinou na údržbe verejného osvetlenia  8.2.2018
5/2018  Kornell, s.r.o.   Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska obce Nevidzany  6.2.2018
4/2018  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo  Nákupné poukážky v celkovej hodnote 120,- Eur. 16.1.2018
3/2018  Tomáš Kapusta KATO  Montáž kancelárskej a výpočtovej techniky 16.1.2018
2/2018  Esta plus, s.r.o.  Demontáž  vianočnej výzdoby obce a výmena 2ks žiariviek na verejnom osvetlení 11.1.2018
 1/2018  MeliTech Ján Meliško   kancelársky papier 20 ks  3.1.2018