Objednávky 2018

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
20/2018

Anton Malina MTM

BOJLER EO 5N 21.5.2018
19/2018

Poľovný spolok

Mäso na guláš pre športovú akciu 21.5.2108
18/2018

Ing. Pavol Jurák

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nového nariadenia GDPR 14.5.2018
17/2018

AVAST Software s.r.o (Digital River Inc.)

Avast Cleanup Premium 1 počítač, 1 rok 10.5.2018
16/2018

Pohrebná služba Martin Pánis

Cintorínske práce – kosenie 10.5.2018
15/2018

Elmiko elektroakustika

Kontrola a údržba miestneho rozhlasu  9.5.2018
14/2018

Kováčik s.r.o.

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva v budovách obecného úradu, kultúrneho strediska a domu smútku  2.5.2018
13/2018 František Fojtík-FOFO  Vývoz komunálneho odpadu z veľkoplošného kontajnera v období od 30.4.2018 do 31.12.2018  30.4.2018
12/2018  Ing. Ján Kurbel, oprávnená osoba, kontrola detských ihrísk   Ročná kontrola detského ihriska   24.4.2018
11/2018  Ing. Róbert Bartuš – Pro Silva  Roundup Bioaktiv v množstve 2 LT  24.4.2018
10/2018  2 Zet s.r.o.  Papierové vrece 65x120cm - 10ks  14.4.2018
9/2018  HRIKO reklamná spoločnosť   Tabuľa 3ks „zákaz odhadzovania odpadkov“   7.3.2018
8/2018  Obec Kostolná Ves   Preprava zamestnanca Obecného úradu Nevidzany na školenie poriadané RVC Nitra  21.2.2018

7/2018

(20180634)

 Wolters Kluwer s. r. o.  Nové pravidlá ochrany osobných údajov - podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR, KNI1167 - Tlačená kniha  8.2.2018
6/2018  Esta plus s.r.o.   Práce montážnou plošinou na údržbe verejného osvetlenia  8.2.2018
5/2018  Kornell, s.r.o.   Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska obce Nevidzany  6.2.2018
4/2018  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo  Nákupné poukážky v celkovej hodnote 120,- Eur. 16.1.2018
3/2018  Tomáš Kapusta KATO  Montáž kancelárskej a výpočtovej techniky 16.1.2018
2/2018  Esta plus, s.r.o.  Demontáž  vianočnej výzdoby obce a výmena 2ks žiariviek na verejnom osvetlení 11.1.2018
 1/2018  MeliTech Ján Meliško   kancelársky papier 20 ks  3.1.2018