Objednávky 2014

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
13/2014 Ing. Igor Styk Domov Objednávka na stoličky a stôl  
12/2014 Ing. Róbert Bartuš - PRO SILVA Postrek Roundup Biaktiv  
11/2014 STRABAG s.r.o. Rekonštrukcia miestnej komunikácie  
10/2014 ARD-stav Šuniar Ľuboš Oprava fasády na KS  
9/2014 Viliam Petriska Malnat Vymaľovanie priestorov KS  
8/2014 Jozef Šmrhola - OLYMP Vstupná tabuľa do obce  
7/2014 ALFAPLAST trade s.r.o. Plastové okno do domu smútku  
6/2014 LATEKO-strechy s.r.o Rozbitie betónovej plochy  
5/2014 Auto Akr Elektra Svietidlo AMI 2x36W, ziarovky  
4/2014 Gold Servis Slovakia s.r.o. Reflexný bezpečnostný pásik, prívesky  
3/2014 AD Značenie s.r.o. Dopravné značenie  
2/2014 ENVI-PAK a.s. Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce  
1/2014   CD Návod na zostavenie Poznámok