Zámer odpredať majetok obce Nevidzany

25.11.2020

dokument na stiahnutie