Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2017 - 12/2018

14.12.2017

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2017-12/2018

  1. Zimná údržba zahrňuje odhŕňanie snehu a odstraňovanie snehu v prípade vzniku závejov a jeho nahromadenie sa na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách. Počas zimnej údržby sa odhŕňajú všetky miestne komunikácie v obci, vo vlastníctve Obce Nevidzany.
  2. Zimnú údržbu zabezpečuje: Rudolf Vrška, bytom 97227 Liešťany 229, traktorom typ ZETOR ŠPZ: PD 870 AD
  3. Organizačné zabezpečenie:
    p. Rudolf Vrška podľa pokynov starostky obce.
  4. V prípade potreby posypový materiál je možné doviesť z Lomu v Nitrianskom Rudne - fakturačne.
  5. Odhŕňanie sa začne vtedy, keď snehová pokrývka presiahne hrúbku 12 cm.
dokument na stiahnutie