P O Z V Á N K A - Stavanie mája

26.04.2022

Starostka obce a poslanci OZ v Nevidzanoch

pozývajú občanov na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa

30.4.2022 (sobota) o 17:00 hod. pred obecným úradom

O príjemnú atmosféru sa postará harmonika, spev a čapované pivo.