Medvede vs. odpadové kontajnery

04.10.2021

Pekný deň,

v zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého Vás ako samosprávu, ktorej sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19), týmto žiadame o zverejnenie našej prvej reportáže k tejto téme na svojich komunikačných kanáloch (webové sídlo, sociálne siete a pod.).- Reportáž z YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs.

Rozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR

Vzhľadom na závažnosť témy Vás tiež žiadame o zaslanie spätnej väzby o zverejnení prvej zo série reportáží, ktoré k tejto téme pripravujeme. Výsledky edukačnej aktivity budeme následne reportovať Slovenskej inšpekcii životného prostredia. V najbližších dňoch dokončíme nadväzujúcu reportáž, v ktorej sa budeme venovať možnostiam zabezpečenia kontajnerových stojísk.V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností napíšte nám na emailovú adresu: vzdelavanie@naturpack.sk. Tutoriál na zdieľanie reportáží na sociálnych sieťach nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/XpNEAzMe3Q8


Vopred ďakujeme za spoluprácu a súčinnosť. Tím NATUR-PACK