Dôležité upozornenie! - Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany

09.03.2020

Dôležité upozornenie!

Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany upozorňuje, že vzhľadom na situáciu, ktorá nastala na území SR v dôsledku šírenia koranavírusu, sme sa rozhodli v rámci preventívnych opatrení zrušiť Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany, ktoré sa malo konať 14.marca 2020. Žiadame Vás, aby ste túto informáciu odovzdali aj svojim príbuzným.

Po zlepšení a stabilizovaní situácie zorganizujeme náhradné zhromaždenie o ktorom budeme informovať na webovej stránke obce.

Ďakujeme za pochopenie.

Miloš Duriš, predseda spoločenstva