Darovanie krvi

08.03.2022

Dňa 25. marca 2022 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. v kultúrnom dome

v obci Valaská Belá sa bude konať dobročinná akcia v spolupráci obce Valaská Belá,

OZ Javorinka a NTS Martin darovanie krvi.