Faktúry 2014

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Text
2769533610 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762  pevná linka ocú 12/2014  8.1.2015 29,09€  PP  služby 
5013400197 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225  vývoz kom. odpadu 16.12.2014  29.12.2014 82,54€  PP  služby 
1768585093 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762  pevná linka ocú 11/2014  23.12.2014 46,56€   PP služby 
1332014 Advokátska kancelária JUDr. Ľubica Lukáčová,M.Hodžu 10/3,97101 Prievidza  vypracovanie kúpnej zmluvya právna pomoc 19.12.2014 50,-€ PP služby
140303181 KORA,KOšovská cesta 28,97101 Prievidza riady do obecnej kuchynky 19.12.2014 193,54 € PP materiál
141687 TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/258,90031 Stupava aktualizácia programu evidencia obyvateľstva 19.12.2014 12,60 € PP služby
5010400190 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225  vývoz kom. odpadu 2.12.2014  17.12.2014 72,54€  PP  služby 
20141153 AD značenie s.r.o.,M.R.Štefánika 3,97101 Prievidza dopravné značenie pri cintoríne 17.12.2014 96,72 € PP materiál
20140654 VEPOS,spol.s r.o.,Nám.SNP 12, 972 71 Nováky  spracovanie a uloženie odpadu 11/2014  17.12.2014 402,79€  PP  služby 
21482014 Prima banka Slovensko a.s.,Hodžova 11,01011 Žilina vedenie účtu cenných papierov 17.12.2014 39,96 € PP služby
2014043 Obec Kanianka 972 17 refundácia nákladov školenia hl. kontrolóra obce 11.12.2014 11,84 € PP služby
20140554 ATRIO PLUS,s.r.o. ,J.Gramantika,Prievidza náplň do tlačiarne 10.12.2014 52,80 € PP materiál
3140405 EURONICS Prievidza s.r.o.,Bojnická cesta 39C,97101 Prievidza elektrický sporák kultúrne stredisko  10.12.2014 434,14 € PP materiál
114129166 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava jedálne kupóny 3.12.2014 107,94 € PP služby
2014120885 Ing.Igor Styk DOMOV,Agátová 2480,95501 Topoľčany doplatok stoly a stoličky kult.stredisko  3.12.2014 1398,60€  PP  materiál 
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elektrická energia ocú  3.12.2014 40,-€  PP  služby 
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elektrická energia kultúrne stredisko  3.12.2014 32,-€   PP služby 
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elektrická energia dom smútku  3.12.2014 28,-€  PP  služby 
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elekrtická energia verejné osvetlenie  3.12.2014 68,-€  PP  služby 
5017400177 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225  vývoz komunálneho odpadu 19.11.2014  3.12.2014 82,54€  PP  služby 
7268211001 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  zemný plyn ocú  3.12.2014 179,-€  PP  služby 
140074 Jozef Hatvanyi,SNP 1155/23,97201 Bojnice odborný lesný hospodár 3.12.2014 190,-€ PP služby
2014110848 Ing.Igor Styk DOMOV,Agátová 2480,95501 Topoľčany zálohová faktúra stoličky a stoly 25.11.2014 1 338,60 € PP materiál
262014 Obec Liešťany,97227 cestovné náklady 21.11.2014 19,20 € PP služby
20140601 VEPOS,spol.s r.o.,Nám.SNP 12, 972 71 Nováky spracovanie a uloženie odpadu, vývoz skla 10/2014 21.11.2014 230,82 € PP služby
7852014 RVC, Farská 7,94901 Nitra  miestna samospráva-príručka poslanca OZ  20.11.2014 42,50€  PP  služby 
5011400173 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225  vývoz komunálneho odpadu a platov 4.11.2014  20.11.2014 82,54€  PP  služby 
7512014 RVC, Farská 7,94901 Nitra diár samosprávy 20.11.2014 19,95 € PP služby
2014472 Auto AKR Elekra,97101 Prievidza držiak svietidla verejné osvetlenie 20.11.2014 26,14 € PP služby
4767636263 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762  pevná linka ocú 10/2014 14.11.2014 39,36€  PP  služby 
99754159 POradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,01001 mesačník Verejná správa 12.11.2014 66,-€ PP služby
7410203841 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 mobilný telefón 10/2014 12.11.2014 19,90 € PP služby
5018400163 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kom.odpadu a kontajnera 3.11.2014 12.11.2014 178,34 € PP služby
32014 Ing.Katrena-PASSK,Hlavná 30/444,97226 Nitr.Rudno PD rozšírenie domu smútku 12.11.2014 100,-€ PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elektrická energia ocú  6.11.2014 40,-€  PP  služby 
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elektrická energia dom smútku  6.11.2014 28,-€   PP služby 
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  elektrická energia kultúrne stredisko  6.11.2014 32,-€   PP služby 
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 6.11.2014 68,-€ PP služby
7313094510 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava zamný plyn ocú 6.11.2014 152,-€ PP služby
20140508 ATRIA PLUS s.r.o.,Gramantíka 19/A, 97101 Prievidza výpočtová technika PC 6.11.2014 421,80 € PP materiál
320140843 ROSS itr.Rudno, Madvova 235, 97226 Nitr.Rudno bagrovanie-odvodnenie cesty pri cintoríne 6.11.2014 140,-€ PP služby
140100774 BaB spol.s r.o.,Okružná 99,97226 Nitr.Rudno betónové stĺpiky a cement na oplotenie cintorína 6.11.2014 146,44 € PP materiál
2014100242 ISSO,s.r.o.,A.Hlinku 40,97101 Prievidza monitor k PC 30.10.2014 105,-€ PP materiál
2014041 EUROMONT-Radovan Grolmus,Vajanského 8,97101 Prievidza údržba miestneho rozhlasu 24.10.2014 97,85 € PP služby
10140544 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO,SNP 155/21,97201 Bojnice toner do tlačiarne 24.10.2014 24,55 € PP materiál
5015400153 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 7.10.2014 24.10.2014 72,54 € PP služby
1490470132 STRABAG s.r.o.,Mlynské Nivy 61/A,82518 Bratislava  asfaltovanie cesty pri cintoríne 24.10.2014 5 266,26 € PP služby
 141123  Ing.Jarmila Gubová-Jary,Banícka 170/7,97101 Prievidza  zasklenie okien WC kultúrne stredisko  24.10.2014 45,60€  PP  služby 
7409234405 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 mobilný telefón 09/2014 16.10.2014 21,41 € PP služby
20140534 VEPOS,spol.s r.o.,Nám.SNP 12, 972 71 Nováky spracovanie a uloženie odpadu za 9/2014 16.10.2014 408,9 PP služby
2014231 GKVaAc,s.r.o.,Železničiarska 26,971 01 Prievidza ochrana pred požiarmi, BOZP 16.10.2014 65,73 € PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 8.10.2014 40,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia dom smútku 8.10.2014 28,-€ PP služby
5018400147 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 23.9.2014 8.10.2014 82,54 € PP služby
7303098182 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava zemný plyn ocú 10/2014 8.10.2014 92,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 8.10.2014 68,-€ PP služby
140100171 BaB plus s.r.o.,Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno piesok dolomit na odvodnenie cintorína 8.10.2014 23,23 € PP materiál
6766693669 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 pevná linka ocú 09/2014 8.10.2014 28,79 € PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia ocú 8.10.2014 32,-€ PP služby
5015400140 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kontajnera 22.9.2014 29.9.2014 70,85 € PP služby
2732014 3Wslovakia s.r.o.,Na Vinohrady 692/59,91105 Trenčín zverejnenie nájomných zmlúv na hroboch 29.9.2014 14,33 € PP služby
232014 Obec Liešťany č.1,97227 zapožičanie lavíc astolov na výročie obce 19.9.2014 50,-€ PP služby
20140464 VEPOS spol. s.r.o.,SNP 12,97271 Nováky spracovanie,uloženie odpadu,vývoz plastov a skla 08/2014 19.9.2014 399,35 € PP služby
5010400132 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kontajnera 4.9.2014,vývoz kom. odpadu 9.9.2014 19.9.2014 153,39 € PP služby
2014003 ARD stav,Šuniar Ľuboš,Pod horou č..236,97243 Zemianske Kostoľany oprava vnútorných priestorov kultúrneho strediska 19.9.2014 836,-€ PP služby
2014002 ARD stav,Šuniar Ľuboš,Pod horou č..236,97243 Zemianske Kostoľany doplatok za opravu fasády na kultúrnom stredisku 19.9.2014 4906,9 PP služby
7408260861 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilný telefón 8.8.-7.9.2014 16.9.2014 26,57 € PP služby
765750444 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná linka ocú 08/2014 8.9.2014 28,94 € PP služby
2014173 Reštaurácia Kohút,Nitrianske Rudno 97226 mäsová misa pri príležitosti 785. výročia obce 8.9.2014 87,60 € PP materiál
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia ocú 8.9.2014 40,-€ PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 8.9.2014 32,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia VO 8.9.2014 68,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia dom smútku 8.9.2014 28,-€ PP služby
5011400128 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kom. odpadu26.8.2014 8.9.2014 82,54 € PP služby
7238189554 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava zemný plyn ocú 8.9.2014 30,-€ PP služby
2014001 ARD stav,Šuniar Ľuboš,Pod horou č..236,97243 Zemianske Kostoľany zálohová faktúra na opravu fasády kultúrneho strediska 20.8.2014 4000,-€ PP služby
20140404 VEPOS spol. s.r.o.,SNP 12,97271 Nováky spracovanie,uloženie odpadu, vývoz plastov a skla za 07/2014 19.8.2014 403,51 € PP služby
5019400117 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kontajnera 11.8.2014 19.8.2014 70,85 € PP služby
241123149 StVPS a.s.,Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica vodné a stočné kultúrne stredisko 19.8.2014 15,20 € PP služby
5019400120 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kom. odpadu 12.8.2014 19.8.2014 82,54 € PP služby
1402 Viliam Petriska Malnat,Okružná 98/56,97226 Nitr.Rudno maľovanie kultúrneho strediska 19.8.2014 870,27 € PP služby
84077973 Poradca s.r.o.,Pri celulózke 40,01001 Žilina Poradca 2015-odborná literatúra 12.8.2014 29,40 € PP služby
1400026 ZeroOne Solutions s.r.o.,Kríková 4,82101 Bratislava obnova domény nevidzany-prievidza 12.8.2014 23,88 € PP služby
7407292720 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilný telefón 8.7.-7.8.2014 12.8.2014 18,95 € PP služby
5764775047 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná linka ocú 07/2014 12.8.2014 33,71 € PP služby
5012400114 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kom. odpadu 29.7.2014 7.8.2014 82,54 € PP služby
8401065231 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava jedálne kupóny 7.8.2014 375,54 € PP služby
20140676 FEREX s.r.o.,Vodná 23,94901 Nitra KUKA nádoby 7.8.2014 383,40 € PP materiál
140100569 B a B plus s.r.o.,Okružná 99,97226 Nitr. Rudno drenážne rúry na cintorín 7.8.2014 42,-€ PP materiál
140100123 B a B plus s.r.o.,Okružná 99,97226 Nitr. Rudno dolomit 8/32, dovoz 6.8.2014 75,07 € PP služby
20140287 ALFAPLAST trade s.r.o.,Šumperská 2,97101 Prievidza plastové okno do domu smútku 4.8.2014 233,40 € PP služby
701141085 SAD Prievidza a.s.,Ciglianska cesta 1,97136 Prievidza zájazd do Terchovej Nevidzianka 4.8.2014 180,-€ PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 4.8.2014 32,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia dom smútku 4.8.2014 28,-€ PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia ocú 4.8.2014 40,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia vo 4.8.2014 68,-€ PP služby
8282014 Jozef Smrhola OLYMP,Madarovská 145,93587 Santovka vstupová tabuľa do obce 25.7.2014 132,38 € PP materiál
5015400108 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 15.7.2014 25.7.2014 82,54 € PP služby
7406314922 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilný telefón 8.6.-7.7.2014 18.7.2014 13,10 € PP služby
2014157 GKV a Ac,s.r.o.,Železničiarska 26,97101 Prievidza ochrana pred požiarmi, BOZP 18.7.2014 65,73 € PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 10.7.2014 32,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia dom smútku 10.7.2014 28,-€ PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia ocú 10.7.2014 40,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia vo 10.7.2014 68,-€ PP služby
7322991702 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava zemný plyn 07/2014 10.7.2014 18,-€ PP služby
212014 Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82,97226 darčeky pre vychádzajúcich žiakov 9.ročníka 10.7.2014 3,37 € PP služby
763630047 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná linka ocú 06/2014 10.7.2014 37,18 € PP služby
5015400098 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kom. odpadu dňa 1.7.2014 4.7.2014 82,54 € PP služby
5012400088 Obec Diviaky nad Nitricou č. 167,97225 vývoz kom. odpadu dňa 17.6.2014 4.7.2014 82,54 € PP služby
20140338 VEPOS spol. s.r.o.,SNP 12,97271 Nováky spracovanie a uloženie odpadu a vývoz skla za 06/2014 4.7.2014 289,53 € PP služby
10140286 Jaroslav Adamec PHOBOSSTUDIO, SNP 1155/21,97201 Bojnice toner do tlačiarne 25.6.2014 38,20 € PP materiál
376261921 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava pevná linka ocú 05/2014 17.6.2014 32,38 € PP služby
5010400080 Obec Diviaky nad Nitr. 167,97225 vývoz kom. odpadu dňa 3.6.2014 13.6.2014 82,54 PP služby
20140279 VEPOS spol. s.r.o.,Nám.SNP 12,972 71 Nováky uloženie kom. odpadu a vývoz skla za máj 2014 13.6.2014 300,32 € PP služby
5019400078 Obec Diviaky nad Nitr. 167,97225 vývoz kontajnera dňa 3.6.2014 13.6.2014 70,85 € PP služby
7405333288 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava mobilný telefón 8.5.-7.6.2014 13.6.2014 13,30 € PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 9.6.2014 32,-€ PP služby
8207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia dom smútku 9.6.2014 28,-€ PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia ocú 9.6.2014 40,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 9.6.2014 68,-€ PP služby
2014027 Ivan Hošťák, Zliechov 110, 018 32 Iľava údržba chladiaceho boxu v dome smútku 5.6.2014 38,-€ PP služby
2014094 Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany účtovný audít za rok 2013 2.6.2014 450,-€ PP služby
2014017 EUROMONT-Radovan Grolmus,Vajanského 8,971 01 Prievidza údržba verejného rozhlasu 2.6.2014 69,49 € PP služby
10140105 Peter Jurík LISA,92506 Čierna Voda 390 prezentácia obce www.slovakregion.sk 29.5.2014 27,88 € PP služby
5017400070 Obec Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz kom. odpadu 20.5.2014 29.5.2014 72,54 € PP služby
5019400065 Obec Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz kontajnera 15.5.2014 26.5.2014 70,85 € PP služby
2014400057 Obec Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz komunálneho odpadu 6.5.2014 19.5.2014 92,54 € PP služby
20141989 ENVI-PAK a.s.,Galvaniho 7/B, Bratislava 82104 Plán odpadového hospodárstva 19.5.2014 180,-€ PP služby
7404350985 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava mobilný telefón 8.4.-7.5.2014 19.5.2014 13,10 € PP služby
3761612040 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava pevná linka ocú 04/2014 7.5.2014 30,84 € PP služby
20140213 VEPOS spol. s r.o.,Nám.SNP 12, Nováky 97271 spracovanie, uloženie  odpadu, vývoz skla  04/2014 7.5.2014 306,94 € PP služby
7293019540 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava zemný plyn ocú 05/2014 7.5.2014 45,-€ PP služby
2014091 GKVaAc,s.r.o., Železničiarska 26, Prievidza ochrana pred požiarmi, BOZP 7.5.2014 65,73 € PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia ocú 7.5.2014 40,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia  dom smútku 7.5.2014 28,-€ PP služby
62078421 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 7.5.2014 68,-€ PP služby
6207839 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 7.5.2014 32,-€ PP služby
5015400043 Obec Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz kontajnera dňa 23.4.2014 30.4.2014 82,54 € PP služby
201402 Vladimír Duchoň, LATEKO,Liešťany 430,97227 rozbitie betónovej plochy 30.4.2014 50,-€ PP služby
6808045938 Komunálna poisťovňa a.s., Viena Insurance Group,Banská Bystrica 97401 poistenie - zodpovednosť miest a obcí 28.4.2014 14,70 € PP služby
140100447 Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra 949 01 ročný poplatok za používanie SW: účtovníctvo miestnych samospráv, DZN, miestne dane, komunálny odpad, pokladnica, fakturácia 28.4.2014 285,81 € PP služby
5017400041 Obec Diviaky nad Nitr.167,97225 vývoz kom. odpadu  08.04.2014 15.4.2014 82,54 € PP služby
2014040188 ISSO s.r.o.,A.Hlinku 40,Prievidza 971 01 tlačiareň HP Laser Jet Pro M1132 28.4.2014 150,-€ pp služby
5011400047 Obec Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz kontajnera 14.4.2014 28.4.2014 70,85 € pp služby
20140155 Vepos spol.s r.o.,SNP 12,97271 Nováky uloženie odpadu dovezeného za 03/2014 15.4.2014 199,87 € PP služby
7302975045 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava zemný plyn 04/2014 15.4.2014 118,-€ PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina lektrická energia ocú 9.4.2014 40,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútku 9.4.2014 28,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 9.4.2014 68,-€ PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 9.4.2014 32,-€ PP služby
760611461 Slovak telekom,Bajkalská 28,81762 Bratislava pevná linka ocú 03/2014 9.4.2014 44,04 € PP služby
5014400028 Obec Diviaky nad Nitr.167, 97225 vývoz kom. odpadu 25.02.2014 a 25.03.2014 9.4.2014 165,08 € PP služby
1402204 Gold Servis Slovakia,Račianska 143,83154 Bratislava reflexný pásik a prívesok propagačný materiál 9.4.2014 132,60 € PP materiál
140710 Topset Solutions,Hollého 2366/25B,90031 Stupava aktualizácia programu evidencia obyvateľstva rok 2014 9.4.2014 78,-€ PP služby
20140017 Stolárstvo u Šutinského, Nitr.Rudno 227/42,97226 foršne s náterom 9.4.2014 162,-€ PP materiál
1012014 3Wslovakia,Na Vinohrady 692/59,91105 Trenčín ročná licencia na portál www.virtuálny cintorín.sk 9.4.2014 59,35 € PP služby
8401030312 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava jedálne kupóny 8.4.2014 375,54 € PP služby
2014102 Auto AKR Elektra,97101 Prievidza svietidlá a žiarovky ocú 1.4.2014 172,35 € PP materiál
7402373508 Slovak Telekom ,Bajkalská 28,81762 Bratislava obecný mobil 08.02.-07.03.2014 28.3.2014 13,64 € PP služby
5018400024 Obec Diviaky nad Nitr.167, 97225 vývoz komunálneho odpadu 11.03.2014 28.3.2014 92,54 € PP služby
1404648 Slovgram, Jakubovo nám.14,81348 Bratislava za verejný prenos zvukových záznamov 28.3.2014 33,50 € PP služby
200002/14 ZMO HN,Clementisa 52,97101 Prievidza členský príspevok 28.3.2014 60,10 € PP služby
4759617788 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka 02/2014 14.3.2014 38,60 € PP služby
20140105 VEPOS s.r.o.,Nám.SNP 12,97271 Nováky poplatok za sprac. a uloženie odpadu 02/2014 14.3.2014 175,72 € PP služby
89933748 Poradca s.r.o.,Pri Celilózke 40, 010 01 Žilina časopis zmeny v sociálnom poistení 7.3.2014 9,30 € PP materiál
2141106917 SOZA,Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 za licenciu na verejné použitie hud. diel r.2014 7.3.2014 14,28 € PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 5.3.2014 32,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútku 5.3.2014 28,- PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 5.3.2014 68,-€ PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia ocú 5.3.2014 40,-€ PP služby
240210078 StVPS a.s.,97401 Banská Bystrica vodné,stočné kult.stredisko 5.3.2014 30,90 € PP služby
7297963367 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava zemný plyn 03/2014 5.3.2014 215,-€ PP služby
20140173 AD značenie s.r.o.,M.R.Štefánika 3,97101 Prievidza dopravné značenie,úchyt 5.3.2014 92,42 € PP služby
4722014 RVC Nitra,Farská 7,94901 Nitra CD-návod na zostavenie poznámok 5.3.2014 9,-€ PP materiál
2014101 PHOBOSSTUDIO Jaroslav Adamec,97201 Bojnice toner do tlačiarne 30.1.2014 24,90 € pokladňa materiál
5015400014 Obecný úrad Diviaky nad Nitr. 167,97225 vývoz kom.odpadu dňa 11.02.2014 21.2.2014 92,54 € PP služby
7401258508 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava obecný mobil 8.1.-7.2.2014 21.2.2014 12,98 € PP služby
1.14 Obec Liešťany č.1,97227 cestovné výdavky-pracovná cesta 21.2.2014 19,82 € PP služby
20140053 VEPOS s. s r.o.,Nám. SNP 12,97271 Nováky spracovanie,uloženie odpadua vývoz skla 01/2014 21.2.2014 157,70 € PP služby
0164/2014 RVC ,Farská 7,94901 Nitra účtovné súvzťažnosti- publikácia 21.2.2014 23,-€ PP služby
20140052 DATATRADE s.r.o,Moyzesova 12,95301 Zlaté Moravce obce info mini 21.2.2014 38,40 € PP služby
4758627504 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka ocú 01/2014 12.2.2014 34,64 € PP služby
6207838500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elekt.energia Ocú 7.2.2014 40,-€ PP služby
6207844500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elekt.energia DS 7.2.2014 28,-€ PP služby
6207842500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elekt.energia VO 7.2.2014 68,-€ PP služby
6207839500 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elekt.energia KS 7.2.2014 32,-€ PP služby
7307917124 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava zemný plyn 02/2014 7.2.2014 228,-€ PP služby
20140046 Kováčik s.r.o.,95632 Livina 41 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 7.2.2014 56,72 € PP služby
5018400008 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz kom.odpadu dňa 28.01.2014 7.2.2014 82,54 € PP služby
5012400004 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz kom.odpadu dňa 17.01.2014 7.2.2014 92,54 € PP služby
CEN/2168/2013 PB Slovensko a.s.,Hodžova 11,01011 ˇŽilina vedenie účtu majiteľa cenných papierov 24.1.2014 39,96 € PP služby
 9140542732  SEE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina  el.energia-2013 KS nedoplatok  24.01.2014  40,49€  PP  služby
9140542731 SEE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina el.energia-2013 ocú nedoplatok 24.1.2014 57,55 € PP služby
201421020 NIS SR,Pribinova 4,81109 Bratislava register nehnuteľností 24.1.2014 132,-€ PP služby
114012575 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava jedálne kupóny 24.1.2014 495,54 € PP služby
2014029 GKVaAc,s.r.o.,Železničiarska 26,97101 Prievidza ochrana pred požiarmi a BOZP 24.1.2014 65,73 € PP služby
3757644651 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka ocú 12/2013 17.1.2014 29,08 € PP služby
12014 ZMOS,Bezručova 9,81109 Bratislava členský príspevok na rok 2014 17.1.2014 49,23 € PP služby
20130734 VEPOS,spol.s r.o.,Nám.SNP 25,97271 Nováky uloženie odpadu a vývoz skla 12/2013 17.1.2014 478,90 € PP služby
2014 RVC,Farská 7,94901 Nitra vzdelávanie zamestnancov obce 2014 17.1.2014 130,-€ PP služby
5011300214 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou č.167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 31.12.2013 17.1.2014 92,54 € PP služby
21403 RNDr.Beata Kralová,Profit,Krasku 12/13,97101 Prievidza nástenný kalendár 17.1.2014 7,-€ PP služby
7400045339 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava obecný mobil 8.12.2013-7.1.2014 17.1.2014 13,73 € PP služby
 7277945852  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava  dodávka zemného plynu 01/2014  08.01.2014  235,-€  PP  služby