Faktúry 2013

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Text
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou č.167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 17.12.2013 30.12.2013 92,54 € PP služby
2013551 AUTO AKR Elektro,97101 Prievidza svietidlá a žiarovky do kultúrneho strediska 27.12.2013 517,12 € PP materiál
2013041 Obec Kanianka, SNP 583/1,97217 Kanianka refundácia nákladov za publikáciu pre hlavného kontrolóra obce 21.12.2013 0,95 € PP služby
20130682 VEPOS spol. s r.o.,97271 Nováky uloženie odpadu a vývoz skla za 11/2013 21.12.2013 191,60 € PP služby
2013034 SAMBA LIGHTING SYSTEM s.r.o.,Hattalova 4,83103 Bratislava 3 svetelný záves-začiatok obce 21.12.2013 366,-€ PP tovar
2013031 SAMBA LIGHTING SYSTEM,s.r.o.,Hattalova 4,83103 Bratislava 3 svetelná girlanda-stromček pred ocú 21.12.2013 180,84 € PP tovar
7,31E+09 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava mobilný telefón 8.11.-7.12.2013 21.12.2013 12,02 € PP služby
1,3E+08 BaB s.r.o., 97226 Nitrianske Rudno 99 dvere do kultúrneho strediska 21.12.2013 96,34 € PP tovar
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou č.167,97225 vývoz kontajnerov s odpadom dňa 12.12.2013 21.12.2013 118,70 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou č. 167, 97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 3.12.2013 12.12.2013 92,-€ PP služby
3,76E+09 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 81762 telefón pevná linka ocú 11/2013 12.12.2013 30,01 € PP služby
312013 Obec Liešťany č.1, 972 27 cestovné náklady na seminár RVC Nitra dňa 29.11.2013 12.12.2013 9,14 € PP služby
362013 Obec Liešťany č.1,972 27 cestovné náklady na seminár RVC Nitra dňa 3.12.2013 12.12.2013 9,30 € PP služby
131151 Ing.Jarmila Gubová-JARY,Banícka 170/7,97101 Prievidza dodávka a výmena plastových okien a dverí na kultúrnom stredisku 6.12.2013 5 578,46 € PP tovar a služby
7,31E+09 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava zemný plyn 12/2013 6.12.2013 221,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 6.12.2013 82,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 6.12.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 6.12.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia obecný úrad 6.12.2013 36,-€ PP služby
2013056 EUROMONT-Radovan Grolmus,Vajanského 8,971 01 Prievidza oprava miestneho rozhlasu 28.11.2013 23,63 € PP služby
3472013 RVC Nitra, Farská 7, 94901 Nitra diár samosprávy 2014 28.11.2013 13,30 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 19.11.2013 28.11.2013 82,54 € PP služby
20130617 VEPOS s.r.o., Nám. SNP 25,Nováky 97271 spracovanie, uloženie odpadu, vývoz plastov a skla v mesiaci október 2013 22.11.2013 298,81 € PP služby
731477 ELKO conputer group,Bojnická cesta 5,7,Prievidza 97101 nastavenie PC 22.11.2013 30,-€ PP služby
5,32E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 multifunkčné kocky-uvítanie detí do života 22.11.2013 26,40 € PP materiál
130979 CBS spol,s r.o..Kynceľova 5497401 kalendáriky 22.11.2013 33,-€ PP materiál
55690662 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka ocú za 10/2013 15.11.2013 41,14 € PP služby
99602271 Poradca s.r.o.,Pri celulózke 40,01001 Žilina publikácia verejná správa pre rok 2014 15.11.2013 57,60 € PP služby
7,31E+09 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava mobilný telefón 8.10.-7.11.2013 15.11.2013 13,54 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa5.11.2013 15.11.2013 82,54 € PP služby
8,3E+09 Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava jedálne kupóny 7.11.2013 131,94 € PP služby
130075 Jozef Hatvanyi,odborný lesný hospodár,ul.SNP 1155/23,Bojnice 97201 činnosť odborného lesného hospodára 6.11.2013 210,-€ PP služby
7,3E+09 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava zemný plyn za 11/2013 6.11.2013 188,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútku 6.11.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia obecný úrad 6.11.2013 36,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 6.11.2013 82,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 6.11.2013 30,-€ PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitr. 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 22.10.2013 25.10.2013 82,54 € PP služby
2,01E+08 MAQUITA s.r.o.,Soľná 738/36,Nitrianske Pravno 97213 údržba detského ihriska 25.10.2013 250,-€ PP služby
222013 Obec Liešťany č.1,97227 cestovné výdavky školenie RVC Nitra 9.10.2013 25.10.2013 9,42 € PP služby
182013 Obec Liešťany č.1,97227 cestovné výdavky školenie RVC Nitra 8.10.2013 25.10.2013 8,86 € PP služby
7,31E+09 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava mobilný telefón 08.09.-07.10.2013 18.10.2013 15,74 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 8.10.2013 18.10.2013 82,54 € PP služby
2013048 EUROMONT,Vajanského 8,97101 Prievidza oprava miestneho rozhlasu 18.10.2013 144,46 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad,Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz odpadu 24.9.2013, kontajnerov 26.9.2013 11.10.2013 191,24 € PP služby
84049486 PORADCA s.r.o.,Pri Celulózke 40,01001 Žilina Poradca 2014, úplné znenia zákonov 2014 11.10.2013 29,40 € PP služby
20130560 VEPOS,spol.s.r.o.,Nám.SNP 25, 97271 Nováky spracovanie a uloženie odpadu za 09/2013 11.10.2013 439,64 € PP služby
2013231 GKV a Ac s.r.o.,Železničiarska 26,97101 Prievidza služby na úseku BOZP a požiarnej ochrany 11.10.2013 65,73 € PP služby
2,75E+09 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka ocú 09/2013 11.10.2013 34,73 € PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 2.10.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia ocú 2.10.2013 36,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 2.10.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 2.10.2013 82,-€ PP služby
7,3E+09 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava zamný plyn za 10/2013 2.10.2013 114,-€ PP služby
132753 OLHA TRADE s.r.o.,Kráľovce 167, 04444 Kráľovce kancelárske potreby 26.9.2013 33,38 € PP  materiál
materiál131127587 SOZA, Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20.9.2013 8,82 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 10.9.2013 20.9.2013 92,54 € PP služby
84049486 Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,Žilina 01001 mesačník PORADCA 2014 20.9.2013 29,40 € PP služby
7,31E+09 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 81762 mobilný telefón 8.8.-7.9.2013 20.9.2013 16,86 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz komunálneho odpadu dňa 27.8.2013 12.9.2013 82,54 € PP služby
7,54E+08 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava telefón pevná linka ocú 08/2013 12.9.2013 29,15 € PP služby
20130470 Vepos s.r.o.,Nám.SNP 25,972 71 Nováky uloženie odpadu za mesiac /2013 a vývoz skla08 12.9.2013 313,54 € PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina elektrická energia dom smútku 5.9.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie 5.9.2013 82,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 5.9.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina elektrická energia ocú 5.9.2013 36,-€ PP služby
7,25E+09 SPP,a.s,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 zemný plyn 09/2013 ocú 5.9.2013 37,-€ PP služby
7,45E+09 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 nedoplatok plyn ocú 27.8.2013 184,13 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 vývoz komunálneho odpadu dňa 13.8.2013 27.8.2013 82,54 € PP služby
2,31E+08 SVPS, a.s., Pertizánska cesta 5,Banská Bystrica 974 01 voda kultúrne stredisko 27.8.2013 12,06 € PP služby
8,3E+09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomašíkova 23/D,82101 Bratislava jedálne kupóny 21.8.2013 315,54 € PP služby
20130420 VEPOS spol. sr.o.,Nováky 97271 spracovanie a uloženie odpadu za mesiac júl 2013 a vývoz skla 21.8.2013 444,18 € PP služby
10130006 MAS Mgura Strážov, SNP 583/1,Kanianka 97217 členský príspevok 19.8.2013 15,00 € PP služby
5,01E+09 Obec Diviaky nad Nitr. č.167,97225 vývoz kontajnera dňa 7.8.2013 19.8.2013 70,85 € PP služby
7,31E+09 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava mobilný telefón 8.7.-7.8.2013 19.8.2013 19,01 € PP služby
2013036 Euromont,Vajanského 8,97101 Prievidza údzžba miestneho rozhlasu 9.8.2013 81,36 € PP služby
22613311 INPROST s.r.o.,Smrečianska 29,81105 Bratislava Obecné noviny na rok 2013 7.8.2013 52,-€ PP služby
10130121 Peter Jurík-Lisa,Čierna Voda 390, 92506 prezentácia obce na www.slovakregion.sk 7.8.2013 27,88 € PP služby
7,31E+09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mobilný telefón 8.6.-7.7.2013 7.8.2013 13,24 € PP služby
1300018 ZeroOne Solutions s.r.o.,Kríková 4,82107 Bratislava obnova domény nevidzany-prievidza.sk 7.8.2013 23,88 € PP služby
252013 KrovING s.r.o.,Nevidzany 33,97227 práce na UNC 060-okolie KS 7.8.2013 120,-€ PP služby
1,3E+08 BaB,spol. s r.o.,Okružná 99,97226Nitrianske Rudno rúra čierna 3/4-oplotenie ihriska 7.8.2013 71,76 € PP materiál
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 30.7.2013 7.8.2013 82,54 € PP služby
4,75E+09 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka 07/2013 7.8.2013 29,06 € PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri rajčianke 8591/4/B, Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 6.8.2013 82,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 6.8.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 6.8.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia Ocú 6.8.2013 36,-€ PP služby
5,02E+08 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 16.7.2013 25.7.2013 82,54 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad,Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz kontajnerov 15.7.2013 25.7.2013 118,70 € PP služby
2,01E+08 Maquita s.r.o.,Soľná 738/36,Nitrianske Pravno 972 13 Kolotoč drevený, šplhacia stena HROM, konzoly na detské ihrisko 25.7.2013 2100,-€ PP služby
1,31E+09 Správa katastra Trenčín,Piaristická 25,91101 Trenčín ROEP 25.7.2013 117,20 € PP služby
20130355 Vepos spol. s r.o.,Nám. SNP 25,Nováky 97271 uloženie odpadu dovezeného v mesiaci 06/2013 a vývoz skla 11.7.2013 370,60 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 2.7.2013 11.7.2013 102,54 € PP služby
7,52E+08 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava telefón pevná linka 06/2013 11.7.2013 38,35 € PP služby
2013157 GKV spol s.r.o.,Železničiarska 26,Prievidza 97101 systém ochrany pred požiarmi a služby na úseku BOZP za obdobie od 1.7.-30.9.2013 11.7.2013 65,73 € PP služby
1,3E+08 B.B plus s.r.o.,Okružná 99,Nitr.Rudno 972 26 dolomit 08 11.7.2013 23,76 € PP služby
613212 Sloukorekt, Pod stráňami č.4,03101 Liptovský Mikuláš výspravky miestnej komunikácie  11.7.2013 600,-€ PP služby
1,3E+08 BaB,spol. s r.o.,Okružná 99,Nitr.Rudno 972 26 ohradové stĺpiky, pletivo drôt, beton 3.7.2013 224,29 € PP službyl
92013 Obec Nitrianske Rudno,Hlavná 1/82,97226 darčeky pre žiakov 9.ročníka ZŠ 4.7.2013 11,76 € PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 lektrická energia kultúrne stredisko 4.7.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia ocú 4.7.2013 36,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 4.7.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 4.7.2013 82,-€ PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou č.167, 97225 vývoz kontajnera 4.7.2013 70,85 € PP služby
7,32E+09 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava zemný plyn ocú za 07/2013 4.7.2013 16,-€ PP služby
2,01E+09 ISSO s.r.o.,A.Hlinku 40,971 01 Prievidza toner do kopírovacieho stroja 24.6.2013 82,-€ PP služby
00594/2013 Jozef Šmrhola-OLYMP,Maďarovská 145, Santovka 93587 známky pre psov 24.6.2013 72,20 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 97225 vývoz komunálneho odpadu 18.6.2013 24.6.2013 72,54 € PP služby
4,75E+09 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 825 13 telefón pevná linka 05/2013 17.6.2013 38,76 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 vývoz komunálneho odpadu 4.6.2013 17.6.2013 72,54 € PP služby
20130288 VEPOS, spol. s r.o., SNP 25, 97271 Nováky uloženie odpadu za mesiac 5/2013 17.6.2013 297,01 € PP služby
7,31E+09 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobilný telefón 8.5.-7.6.2013 17.6.2013 18,11 € PP služby
20131219 STRONGER MEDIA s.r.o., Piešťanská 48,Sokolovce 92231 výroba pečiatky, náhradné podušky 5.6.2013 26,08 € PP služby
7,31E+09 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 zemný pln na ocú za 06/2013 4.6.2013 17,-€ PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 21.5.2013 4.6.2013 72,54 € PP služby
6,21E+09 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrne stredisko 4.6.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s,Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútku 4.6.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia obecný úrad 4.6.2013 36,-€ PP služby
6,21E+09 Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 4.6.2013 82,-€ PP služby
130181 CBS Vydavateľstvo s.r.o,Kynceľová 54, 97401 aerofoto Nevidzany na CD 31.5.2013 59,-€ PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitr. 167,97225 vývoz kontajnera pri cintoríne 21.5.2013 70,85 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitr. 167,97225 vývoz komunálneho odpadu 7.5.2013 21.5.2013 82,54 € PP služby
7,3E+09 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava mobilný telefón 8.4.-7.5.2013 21.5.2013 12,76 € PP služby
20130224 VEPOS,spol. s r.o.,Nám. SNP 25,97271 Nováky uloženie odpadu a vývoz skla za 04/2013 21.5.2013 227,56 € PP služby
8,75E+09 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava telefón pevná linka 04/2013 10.5.2013 43,54 € PP služby
130003 Jozef Kotula,Nevidzany č.139,97227 ťažba drevnej hmoty 6.5.2013 1 707,20 € PP služby
7,26E+09 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 82511 zemný plyn OcÚ za 05/2013 6.5.2013 39,-€ PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou č.167,97227 vývoz komunálneho odpadu 23.4.2013 6.5.2013 82,54 € PP služby
6,21E+09 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 6.5.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 6.5.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia obecný úrad 6.5.2013 36,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47 elektrická energia verejné osvetlenie 6.5.2013 82,-€ PP služby
8,3E+09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,Bratislava 82101 jedálne kupóny 2.5.2013 465,54 € PP služby
2013064 Ing.Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, Topoľčany 95501 audit účtovnej závierky za rok 2012 29.4.2013 450,-€ PP služby
130004 Jozef Kotula, Nevidzany č.139, 972 27 výroba palivového dreva do KS 26.4.2013 120,-€ PP služby
1,3E+08 Remek,s.r.o., Nálepkova 2,949 01 Nitra ročný poplatok za používanie SW miestne dane a poplatky, účtovníctvo samospráv 26.4.2013 285,81 € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 vývoz komunálneho odpada 9.4.2013 26.4.2013 82,54 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz komunálneho odpadu 26.3.2013 26.4.2013 92,54 € PP služby
7,3E+09 Slovak Telekom,a.s,Karadžičova 10,82513 Brastislava mobilný telefón 8.3.-7.4.2013 18.4.2013 18,73 € PP služby
20130160 VEPOS,spol.s r.o., Nám.SNP 25, 97271 Nováky spracovanie, uloženie odpadu a vývoz plastov a skla za mesiac 2/2013 18.4.2013 273,30 € PP služby
1304837 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14,81348 Bratislava za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2013 18.4.2013 33,50 € PP služby
2013093 GKV spol. s.r.o.,Železničiarska 26,97101 Prievidza systém ochrany pred požiarmi a služby na úseku BOZP 01.04.-30.06.2013 18.4.2013 65,73 € PP služby
6,81E+09 Komunálna poisťovňa,a.s.,Horná 25,97401 Banská Bystrica 1 poistná zmluva-zodpovednosť miest a obcí 15.4.2013 14,70 € PP služby
9,75E+09 Slovak Telekom,a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava telefón pevná linka 3/2013 15.4.2013 48,48 € PP služby
113/2013 3W Slovakia s.r.o.,Na Vinohrady 692/59,91105 Trenčín ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk 15.4.2013 59,35 € PP služby
VF13/0045 CBS Vydavateľstvo,s.r.o.Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica aerofoto obce na CD-časť platby 15.4.2013 60,-€ PP služby
7,31E+09 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava zemný plyn OcÚ za 4/2013 4.4.2013 101,-€ PP služby
5,02E+09 Obecný úrad,Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 12.3.2013 4.4.2013 82,54 € PP služby
6,21E+09 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 4.4.2013 30,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047 elektrická energia verejné osvetlenie 4.4.2013 82,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia obecný úrad 4.4.2013 36,-€ PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 4.4.2013 30,-€ PP služby
20130108 VEPOS,spol.s r.o.,Nám.SNP 25, 972 71 Nováky spracovanie a uloženie odpadu za mesiac február 2013 22.3.2013 161,42 € PP služby
130400 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,90031 Stupava aktualizácia programov za rok 2013-evidencia obyvataľstva 22.3.2013 61,74 € PP služby
2,13E+09 SOZA, Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 licencia za verejné použitie hudobných diel 15.3.2013 14,28 € PP služby
7,3E+09 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava mobilný telefón 8.2.-7.3.2013 15.3.2013 12,34 € PP služby
6,75E+09 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava telefón pevná linka 2/2013 15.3.2013 29,24 PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 6.3.2013 30,00 € PP služby
6,21E+09 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 energetická energia verejné osvetlenie 6.3.2013 82,00 € PP služby
6,21E+09 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 6.3.2013 30,00 € PP služby
6,21E+09 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina elektrická energia obecný úrad 6.3.2013 36,00 € PP služby
7,31E+09 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava zemný plyn OcÚ za 03/2013 6.3.2013 183,00 € PP služby
5,04E+09 Poradca podnikateľa,M.rázusa 23A,Žilina 01001 doplatok-Zb ierka zákonov SR ročník 2012 6.3.2013 12,06 € PP materiál
5,02E+09 Diviaky nad Nitricou 167,972 27 vývoz komunálneho odpadu dňa 26.2.2013 6.2.2013 82,54 € PP služby
20130052 VEPOS, spol. s r.o., Nám.SNP 25, Nováky 97271 uloženie odpadu v mesiaci január a vývoz skla 26.2.2013 272,45 € PP služby
2013047 Juraj Bállek,THK 34,Banská Bystrica 97401 ošetrenie softvéru a cestovné 26.2.2013 72,00 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad,Diviaky nad Nitricou 167,972 25 vývoz komunálneho odpadu dňa 7.1.2013 a 12.2.2013 26.2.2013 165,08 € PP služby
2,31E+08 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Banská Bystrica spotreba vody v kultúrnom stredisku 26.2.2013 15,90 € PP služby
1.13 Obec Liešťany č.1,972 27 cestovné seminár Daň z príjmov 2012-RVC Nitra 15.2.2013 9,30 € PP služby
7,3E+09 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava mobilný telefón 8.1.-7.2.2013 15.2.2013 16,73 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 29.1.2013 12.2.2013 82,54 € PP služby
7,47E+08 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava telefón pevná linka 1/2013 12.2.2013 28,79 € PP služby
6,94E+09 Allianz Slovenská poisťovňa,a.s.,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava 1 poistenie majetku obce Nevidzany 12.2.2013 113,51 € PP služby
2,01E+08 Národné informačné stredisko SR, Pribinova 4,Bratislava 81109 12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR-register nehnuteľností 12.2.2013 120,- € PP služby
5,02E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167,97225 vývoz komunálneho odpadu dňa 15.1.2013 6.2.2013 82,54 € PP služby
81301755 DATATRADE s.r.o.,Moyzesova 12,95301 Zlaté Moravce program obce.info mini 27.2.2013-27.2.2014 4.2.2013 38,40 € PP služby
6207839 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia kultúrne stredisko 4.2.2013 30,- € PP služby
7,3E+09 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava zemný plyn obecný úrad 2/2013 4.2.2013 195,- € PP služby
6207838 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektrická energia obecný úrad 4.2.2013 36,00 € PP služby
6207844 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047 elektrická energia dom smútku 4.2.2013 30,00 € PP služby
6207842 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 01047 elektricá energia verejné osvetlenie 4.2.2013 82,00 € PP služby
1,13E+08 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava jedálne kupóny 31.1.2013 315,- € PP služby
8 Pavol Kusý ml.,Nitrianske Sučany č.241, 97221 vytvorenie webovej stránky obce Nevidzany 18.1.2013 200,- € PP služby
CEN/2183/2012 Prima banka Slovensko a.s.,Hodžova 11,01011 Žilina vedenie účtu 18.1.2013 39,96 € PP služby
2013029 GKV&Ac s.r.o.,Železničiarska 26,971 01 Prievidza systém ochrany pred požiarmi a služby na úseku BOZP 1.1.2013-31.3.2013 18.1.2013 65,73 € PP služby
7,3E+09 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava mobilný telefón 8.12.2012-7.1.2013 18.1.2013 12,53 € PP služby
5,04E+09 Poradca podnikateľa,spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,01001 Žilina doplatok za časopis Finančný spravodajca ročník 2012 18.1.2013 11,30 € PP služby
9,75E+09 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava telefón pevná linka 12/2012 15.1.2013 17,78 € PP služby
7,21E+09 Komunálna poisťovňa a.s.,Viena Insurance Group, Štefánikova 17,811 05 Bratislava úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na rok 2013 15.1.2013 6,50 € PP služby
20120756 Vepos spol. s r.o.,Nám.SNP 25, 972 71 Nováky uloženie odpadu za mesiac 12/2012 a vývoz skla 15.1.2013 388,97 € PP služby
6,21E+09 Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 nedoplatok za elektrickú energiu v budove obecného úradu rok 2012 15.1.2013 3,48 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 vývoz veľkoplošných kontajnerov 12/2012 7.1.2013 118,70 € PP služby
7,29E+09 SPP a.s., Vápenická 16, 971 01 Prievidza zemný plyn budova obecného úradu 1/2013 7.1.2013 201,- € PP služby
22/2012 ZMO HN, V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza členský príspevok na rok 2013 7.1.2013 60,69 € PP služby
5,01E+09 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 vývoz komunálneho odpadu dňa 18.12.2012 7.1.2013 82,54 € PP služby
497/2012 ZMOS, Bezručova 9, 811 09 Bratislava členský príspevok na rok 2013 7.1.2013 48,80 € PP služby
2013 Regionálne vzdelávacie centrum, Farská 7, 949 01 Nitra členský príspevok na rok 2013 7.1.2013 130,-€ PP služby