Vývoz separovaného odpadu v roku 2017

1. Zber elektroodpadu, prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov bude v mesiaci máj a september priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom.

2. Šatstvo sa zberá počas celého roka do špeciálneho kontajnera pri bývalej požiarnej zbrojnici.

3. Zber papiera sa uskutoční 4 x ročne priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom.

4. Jedlé oleje a tuky sa zberajú na obecnom úrade v PET fľašiach počas celého roka do 120l nádoby na to určenej.

5. Opílené konáre a kríky sa celoročne uskladňujú na ploche za Hliníkom. Podľa množstva sú odvážané na spracovanie drtičkou. Na spracovanie bioodpadov obec zakúpila kompostéry, ktoré budú občanom odovzdané do prenájmu.

6. Plasty sa zberajú 1x mesačne z miesta určeného pri obecnom úrade.

7. Sklo sa zberá do 1100 l zbernej nádoby pri potravinách WANNA počas celého roka s vývozom 1x mesačne.