Rokovanie OZ - 2017

14.08.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


17.7.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


10.5.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

6.3.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


13.2.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie